Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Ela
1 Biskupin rezerwat archeologiczny KOT_2_STR_36
2003-02
2 Duszniki Zdrój młyn papierniczy KOT_1_STR_24
1996-08
3 Elbląski Kanał zbudowany w latach 1844-60, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_2_STR_28
1998-21
4 Frombork zespół zabudowań wzgrórza Kopernika KOT_2_STR_28
1998-20
5 Gniezno gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej KOT_2_STR_22
1998-11
6 Gościkowo-Paradyż pocysterski zespół klasztorny KOT_2_STR_11
1997-11
7 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_2_STR_51
2006-21
8 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_3_STR_37
2014-02
9 Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli KOT_1_STR_23
1996-05
10 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_4_STR_16
2016-09
11 Kraków Sukiennice KOT_4_STR_16
2016-09
12 Kraków Kościół Mariacki KOT_4_STR_18
2016-09
13 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_4_STR_17
2016-09
14 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_4_STR_18
2016-09
15 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_4_STR_19
2016-10
16 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_4_STR_16
2016-09
17 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_4_STR_17
2016-09
18 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_4_STR_19
2016-10
19 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_4_STR_16
2016-09
20 Krzeszów w Sudetach zespół opactwa cystersów KOT_1_STR_23
1996-06
21 Ląd nad Wartą zespół dawnego opactwa cystersów KOT_4_STR_14
2016-06
22 Lidzbark Warmiński zespół zamkowy KOT_2_STR_27
1998-19
23 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_4_STR_12
2016-03
24 Malbork zamek krzyżacki KOT_2_STR_29
1998-22
25 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_2_STR_8
1997-09
26 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_3_STR_43
2015-09
27 Poznań kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej KOT_2_STR_21
1996-18
28 Poznań Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania) KOT_1_STR_35
1996-04
29 Poznań pojezuicki kościół farny św Stanisława przy ulicy Gołębiej KOT_2_STR_20
1998-02
30 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_3_STR_43
2015-08
31 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_1_STR_21
1996-03
32 Rydzyna założenie rezydencjonalno-urbanistyczne KOT_1_STR_12
1995-11
33 Święta Lipka sanktuarium pielgrzymkowe KOT_2_STR_27
1998-18
34 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_4_STR_37
2018-05
35 Warszawa Stare Miasto KOT_4_STR_36
2018-04
36 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_4_STR_36
2018-05
37 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_4_STR_19
2016-10
38 Wrocław Ratusz Staromiejski KOT_4_STR_45
2019-03
39 Wrocław Katedra pw. św. Jana Chrzciciela KOT_4_STR_44
2019-03
40 Wrocław zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej KOT_4_STR_44
2019-03
41 Wrocław Hala Stulecia (Hala Ludowa) KOT_4_STR_46
2019-04
42 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_4_STR_20
2016-11
43 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_4_STR_19
2016-11