Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Ela
1 Biskupin rezerwat archeologiczny KOT_X_STR_XX
2 Duszniki Zdrój młyn papierniczy KOT_X_STR_XX
3 Elbląski Kanał zbudowany w latach 1844-60, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_X_STR_XX
4 Frombork zespół zabudowań wzgrórza Kopernika KOT_X_STR_XX
5 Gniezno gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej KOT_X_STR_XX
6 Gościkowo-Paradyż pocysterski zespół klasztorny KOT_X_STR_XX
7 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_X_STR_XX
8 Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli KOT_X_STR_XX
9 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_X_STR_XX
10 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_X_STR_XX
11 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_X_STR_XX
12 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_X_STR_XX
13 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_X_STR_XX
14 Kraków Sukiennice KOT_X_STR_XX
15 Kraków Kościół Mariacki KOT_X_STR_XX
16 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_X_STR_XX
17 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_X_STR_XX
18 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_X_STR_XX
19 Krzeszów w Sudetach zespół opactwa cystersów KOT_X_STR_XX
20 Ląd nad Wartą zespół dawnego opactwa cystersów KOT_X_STR_XX
21 Lidzbark Warmiński zespół zamkowy KOT_X_STR_XX
22 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_X_STR_XX
23 Malbork zamek krzyżacki KOT_X_STR_XX
24 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_X_STR_XX
25 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_X_STR_XX
26 Poznań Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania) KOT_X_STR_XX
27 Poznań kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej KOT_X_STR_XX
28 Poznań pojezuicki kościół farny św Stanisława przy ulicy Gołębiej KOT_X_STR_XX
29 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_X_STR_XX
30 Rydzyna założenie rezydencjonalno-urbanistyczne KOT_X_STR_XX
31 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_X_STR_XX
32 Warszawa Stare Miasto KOT_X_STR_XX
33 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_X_STR_XX
34 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_X_STR_XX
35 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_X_STR_XX
36 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_X_STR_XX