Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Jakub
1 Augustowski Kanał zbudowany w latach 1824-39, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_1_STR_62
2020-02
2 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_1_STR_11
2014-02
3 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_1_STR_32
2016-10
4 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_1_STR_29
2016-09
5 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_1_STR_32
2016-10
6 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_1_STR_29
2016-09
7 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_1_STR_30
2016-09
8 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_1_STR_29
2016-09
9 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_1_STR_31
2016-09
10 Kraków Sukiennice KOT_1_STR_29
2016-09
11 Kraków Kościół Mariacki KOT_1_STR_31
2016-09
12 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_1_STR_30
2016-09
13 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_1_STR_26
2016-03
14 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_1_STR_18
2015-09
15 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_1_STR_18
2015-08
16 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_1_STR_50
2018-08
17 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_1_STR_49
2018-05
18 Warszawa Stare Miasto KOT_1_STR_48
2018-04
19 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_1_STR_48
2018-05
20 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_1_STR_32
2016-10
21 Wrocław Hala Stulecia (Hala Ludowa) KOT_1_STR_55
2019-04
22 Wrocław zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej KOT_1_STR_54
2019-03
23 Wrocław Ratusz Staromiejski KOT_1_STR_53
2019-03
24 Wrocław Katedra pw. św. Jana Chrzciciela KOT_1_STR_54
2019-03
25 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_1_STR_33
2016-11
26 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_1_STR_33
2016-11