Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Jakub
1 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_1_STR_30
2 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_X_STR_XX
3 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_1_STR_29
4 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_1_STR_32
5 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_1_STR_29
6 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_1_STR_30
7 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_1_STR_29
8 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_1_STR_31
9 Kraków Sukiennice KOT_1_STR_29
10 Kraków Kościół Mariacki KOT_1_STR_31
11 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_1_STR_26
12 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_1_STR_18
13 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_1_STR_18
14 Warszawa Stare Miasto KOT_X_STR_XX
15 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_X_STR_XX
16 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_X_STR_XX
17 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_1_STR_32
18 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_1_STR_33
19 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_1_STR_33