Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Julia
1 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_X_STR_XX
2 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_X_STR_XX
3 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_X_STR_XX
4 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_X_STR_XX
5 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_X_STR_XX
6 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_X_STR_XX
7 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_X_STR_XX
8 Kraków Kościół Mariacki KOT_X_STR_XX
9 Kraków Sukiennice KOT_X_STR_XX
10 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_X_STR_XX
11 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_X_STR_XX
12 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_X_STR_XX
13 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_X_STR_XX
14 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_X_STR_XX
15 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_X_STR_XX
16 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_X_STR_XX
17 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_X_STR_XX