Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Tomek
1 Biskupin rezerwat archeologiczny KOT_5_STR_10
2003-02
2 Duszniki Zdrój młyn papierniczy KOT_3_STR_24
1996-08
3 Elbląski Kanał zbudowany w latach 1844-60, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_4_STR_27
1998-21
4 Frombork zespół zabudowań wzgrórza Kopernika KOT_4_STR_26
1998-20
5 Gniezno gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej KOT_4_STR_21
1998-11
6 Gościkowo-Paradyż pocysterski zespół klasztorny KOT_4_STR_9
1997-11
7 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_5_STR_42
2006-21
8 Koszuty zespół dworsko-pałacowy KOT_6_STR_48
2014-02
9 Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli KOT_3_STR_23
1996-05
10 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_7_STR_28
2016-09
11 Kraków Sukiennice KOT_7_STR_28
2016-09
12 Kraków Kościół Mariacki KOT_7_STR_32
2016-09
13 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_7_STR_29
2016-09
14 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_7_STR_32
2016-09
15 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_7_STR_30
2016-10
16 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_7_STR_28
2016-09
17 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_7_STR_29
2016-09
18 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_7_STR_30
2016-10
19 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_7_STR_28
2016-09
20 Krzeszów w Sudetach zespół opactwa cystersów KOT_3_STR_23
1996-06
21 Ląd nad Wartą zespół dawnego opactwa cystersów KOT_7_STR_26
2016-06
22 Lidzbark Warmiński zespół zamkowy KOT_4_STR_26
1998-19
23 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_7_STR_24
2016-03
24 Malbork zamek krzyżacki KOT_4_STR_27
1998-22
25 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_4_STR_7
1997-09
26 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_7_STR_15
2015-09
27 Poznań kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej KOT_4_STR_19
1996-18
28 Poznań Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania) KOT_3_STR_34
1996-04
29 Poznań pojezuicki kościół farny św Stanisława przy ulicy Gołębiej KOT_4_STR_19
1998-02
30 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_7_STR_15
2015-08
31 Rogalin zespół pałacowy z ogrodem i parkiem KOT_3_STR_21
1996-03
32 Rydzyna założenie rezydencjonalno-urbanistyczne KOT_3_STR_12
1995-11
33 Święta Lipka sanktuarium pielgrzymkowe KOT_4_STR_25
1998-18
34 Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga KOT_1_STR_32
1986-17
35 Tarnowskie Góry podziemia zabytkowej Kopalni Srebra KOT_1_STR_32
1986-17
36 Warszawa Stare Miasto KOT_7_STR_49
2018-04
37 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_7_STR_50
2018-05
38 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_7_STR_49
2018-05
39 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_7_STR_30
2016-10
40 Wrocław Ratusz Staromiejski KOT_7_STR_58
2019-03
41 Wrocław Katedra pw. św. Jana Chrzciciela KOT_7_STR_57
2019-03
42 Wrocław zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej KOT_7_STR_57
2019-03
43 Wrocław Hala Stulecia (Hala Ludowa) KOT_7_STR_59
2019-04
44 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_7_STR_31
2016-11
45 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_7_STR_31
2016-11
46 Żagań zespół pałacowy KOT_1_STR_35
1986-21