Obiekty krajoznawcze w Polsce w których byliśmy (na stopnie KOT)
lp. miejscowość, obiekt opis Tomek
1 Biskupin rezerwat archeologiczny KOT_5_STR_10
2 Duszniki Zdrój młyn papierniczy KOT_3_STR_24
3 Elbląski Kanał zbudowany w latach 1844-60, zabytek sztuki inżynierskiej KOT_4_STR_26
4 Frombork zespół zabudowań wzgrórza Kopernika KOT_4_STR_26
5 Gniezno gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej KOT_4_STR_21
6 Gościkowo-Paradyż pocysterski zespół klasztorny KOT_X_STR_XX
7 Kamień Pomorski zespół katedralny KOT_5_STR_42
8 Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli KOT_3_STR_23
9 Kraków Kopiec Kościuszki z otoczeniem KOT_7_STR_30
10 Kraków zespół klasztorny jezuitów KOT_7_STR_28
11 Kraków zespół klasztorny augustianów KOT_7_STR_30
12 Kraków zabudowa Śródmieścia KOT_7_STR_28
13 Kraków kościół pw. św. Anny KOT_7_STR_32
14 Kraków Sukiennice KOT_7_STR_28
15 Kraków zabudowa Wzgórza Wawelskiego KOT_7_STR_29
16 Kraków Kościół Mariacki KOT_7_STR_32
17 Kraków Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego KOT_7_STR_29
18 Kraków pozostałości obwarowań miejskich KOT_7_STR_28
19 Krzeszów w Sudetach zespół opactwa cystersów KOT_3_STR_23
20 Ląd nad Wartą zespół dawnego opactwa cystersów KOT_7_STR_26
21 Lidzbark Warmiński zespół zamkowy KOT_4_STR_26
22 Lubiń k. Kościana zespół opactwa benedyktynów KOT_7_STR_24
23 Malbork zamek krzyżacki KOT_4_STR_27
24 Ostrów Lednicki ruiny palatium (zamku książęcego z X w.) KOT_4_STR_7
25 Oświęcim Muzeum Zagłady KOT_7_STR_15
26 Poznań pojezuicki kościół farny św Stanisława przy ulicy Gołębiej KOT_4_STR_19
27 Poznań kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej KOT_4_STR_19
28 Poznań Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii Miasta Poznania) KOT_3_STR_34
29 Pszczyna pałac (dawny zamek gotycki) będący siedzibą Muzeum Wnętrz KOT_7_STR_15
30 Rydzyna założenie rezydencjonalno-urbanistyczne KOT_X_STR_XX
31 Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga KOT_1_STR_32
32 Tarnowskie Góry podziemia zabytkowej Kopalni Srebra KOT_1_STR_32
33 Warszawa zespół stacji filtrów Williama Lindleya KOT_7_STR_49
34 Warszawa zespół pałacowo-parkowy Łazienki KOT_7_STR_50
35 Warszawa Stare Miasto KOT_7_STR_49
36 Wieliczka zabytkowa kopalnia soli KOT_7_STR_30
37 Zamość zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy KOT_7_STR_31
38 Zamość XVI - wieczny zespół kolegiacki KOT_7_STR_31
39 Żagań zespół pałacowy KOT_2_STR_35